Teksti suurus:

Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruse nr 1 muutmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 48

Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruse nr 1 muutmine

Vastu võetud 26.11.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 alusel.

§ 1.   Muudetakse Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruse nr 1 „Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine“ lisa „Vinni valla tegevus-ja investeeringute kava" (lisatud).

§ 2.   Kinnitada Vinni valla eelarvestrateegia aastateks 2021 – 2024 (lisatud).

§ 3.   Tunnistada kehtetuks 10.01.2019 määruse nr 1 „Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine" lisa 2 "Eelarvestrateegia 2020-2023".

Meelis Maine
Esimees

Lisa Tegevuskava 2021-2024

Lisa 1  Eelarvestrateegia

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json