Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Haljala valla eelarvestrateegia 2021-2024

Haljala valla eelarvestrateegia 2021-2024 - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 50

Haljala valla eelarvestrateegia 2021-2024

Vastu võetud 30.11.2020 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Haljala valla eelarvestrateegia 2021-2024 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 07.11.2019 määrus nr 71 „Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

Lisa 1 Haljala valla eelarvestrateegia 2021-2024

/otsingu_soovitused.json