Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ täiendamine ja muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 55

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ täiendamine ja muutmine

Vastu võetud 26.11.2020 nr 95

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) § 9 lõige 2.

§ 2.   Muuta määruse § 9 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt: „(3) Pärast tähtaega esitatud avaldusi menetletakse jooksvalt, toetus määratakse kõikide menetlemiseks vajalike dokumentide laekumisele järgnevast kalendrikuust.“

§ 3.   Muuta määruse § 13 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „(1) Ühekordset toetust makstakse vähekindlustatud leibkondadele hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks, eraomandi parendamiseks toetust üldjuhul ei maksta (v.a „Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord'' alusel makstav toetus). Arvesse võetakse taotluse esitamise eelsel kolmel kalendrikuul tehtud kulutused.“

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 5.   Määrust rakendatakse alates 01.01.2021.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json