Teksti suurus:

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 59

  Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025

  Vastu võetud 26.11.2020 nr 90

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 371, § 372 lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20, Viljandi Linnavolikogu 31.10.2014 määruse nr 33 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord alusel ning arvestades Viljandi Linnavolikogu 28.05.2020 otsust nr 181 Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 ülevaatamine.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 31.10.2019 määrus nr 57 Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Helir-Valdor Seeder
  linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025

  /otsingu_soovitused.json