Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 25.05.2017 määruse nr 115 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2021, 9

Viljandi Linnavolikogu 25.05.2017 määruse nr 115 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.11.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavolikogu 25.05.2017 määruse nr 115 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise korra“ (edaspidi määrus) §-i 2 lõikeid 1, 4, 6, 8 ja sõnastada need järgmiselt:
„(1) Linnavolikogu liikmele, välja arvatud linnavolikogu esimees, linnavolikogu aseesimees, linnavolikogu saadikurühma juht, linnavolikogu alatise ja ajutise komisjoni esimees, makstakse igakuist tasu linnavolikogu istungist osavõtu eest 60 eurot.
(4) Linnavolikogu alatise komisjoni esimehele või tema ettepanekul vastava linnavolikogu alatise komisjoni aseesimehele või liikmele ning linnavolikogu ajutise komisjoni esimehele makstakse igakuist tasu 250 eurot.
(6) Linnavolikogu saadikurühma esimehele makstakse saadikurühma töö korraldamise ja tema käsutuses olevate finantside sihtotstarbelise kasutamise eest tasu 250 eurot kuus.
(8) Linnavolikogu alatiste komisjonide ja Seeniorite Nõukoja liikmetele, kes pole volikogu liikmed, makstakse komisjoni koosolekust osavõtu eest igakordset tasu 30 eurot.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks § 2 lõiked 2 ja 3.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ning määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2021.

Peep Aru
linnavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json