HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Nõo valla huvikoolide õppetasu kehtestamine

Nõo valla huvikoolide õppetasu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2021, 29

Nõo valla huvikoolide õppetasu kehtestamine

Vastu võetud 30.11.2021 nr 8

Määrus antakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 2, "Huvikooli seaduse" § 21 lõike 3, „Nõo Muusikakooli põhimääruse“ § 34 lõike 2 ja "Nõo Spordikooli põhimääruse" § 19 lõike 2 alusel ja vastavalt Nõo valla 2022-2025 eelarvestrateegiale.

§ 1.   Õppetasu kehtestamine

  (1) Huvikooli õppetasu ühe lapse kohta on 5,9 % eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

  (2) Kehtestada Nõo Muusikakooli vabaklassi tunnitasu alljärgnevalt:
  1) lastele ja õppivatele noortele kuni 19. eluaastani (k.a) 15 eurot tund;
  2) täiskasvanutele 20 eurot tund.

  (3) Õppetasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Nõo Vallavalitsuse 26.08.2019 määrus nr 7 „Nõo Muusikakooli õppetasu kehtestamine“ ja Nõo Vallavalitsuse 18.05.2020 määrus nr 4 „“Nõo Spordikooli õppetasu kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Maano Koemets
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json