Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2016, 1

Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine

Vastu võetud 17.12.2015 nr 100

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 2, kohalike maksude seaduse § 5 p 10 ja § 14¹ ja liiklusseaduse § 187 lg 2, lg 4 ja § 188 lg 8 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruses nr 36 "Parkimistasu" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Tasulise parkimisala Tartu linna haldusterritooriumil moodustavad:
1) A. Haava tänav (lõigul Näituse tn - J. Tõnissoni tn);
2) Aida tänav;
3) Akadeemia tänav;
4) Aleksandri tänav (lõigul Soola tn - Aida tn);
5) Gildi tänav (lõigul Ülikooli tn - Kompanii tn);
6) Jaani tänav;
7) Jakobi tänav (lõigul Ülikooli tn - K. E. von Baeri tn);
8) J. Kuperjanovi tänav;
9) J. Liivi tänav;
10) J. Tõnissoni tänav;
11) J. W. F. Hezeli tänav;
12) Kalevi tänav (lõigul Lille tn -Aida tn);
13) Kaluri tänav;
14) Kastani tänav (lõigul Näituse tn - Riia tn);
15) K. E. von Baeri tänav;
16) K. E. von Baeri tn 1a parkla;
17) Kloostri tänav;
18) Kompanii tänav;
19) Kooli tänav;
20) Kroonuaia tänav (lõigul Oa tn - Jakobi tn);
21) Küütri tänav (lõigul Rüütli tn - Kompanii tn);
22) Lai tänav (lõigul Rüütli tn - Jakobi tn);
23) Lao tänav;
24) Lille tänav;
25) Lossi tänav;
26) Lutsu tänav;
27) Magasini tänav;
28) Magistri tänav;
29) Munga tänav;
30) Näituse tänav (lõigul Kooli tn - K. E. von Baeri tn);
31) Oru tänav (lõigul Veski tn - K. E. von Baeri tn);
32) Pargi tänav;
33) Pepleri tänav;
34) Poe tänav;
35) Promenaadi tänav;
36) Päeva tänav;
37) Sadama tänav (lõigul Turu tn - Kaluri tn);
38) Soola tn 3a parkla (Tartu hotelli ees asuv parkla);
39) Soola tänav T5 parkla (Turusilla parkla);
40) Tiigi tänav;
41) Turu tn 10 parkla (Aura Veekeskuse parkla);
42) Tähe tänav (lõigul Riia tn - Pargi tn);
43) Tähtvere tänav (lõigul Marja tn - Kroonuaia tn);
44) Uueturu tänav;
45) Vabaduse puiestee (lõigul Lai tn - Uueturu tn);
46) Vabriku tänav;
47) Vaksali tänav (lõigul J. Tõnissoni tn - Vanemuise tn);
48) Vallikraavi tänav;
49) Vallikraavi tn 4a parkla;
50) Vanemuise tänav;
51) Vanemuise tn 15 parkla (Tartu Ülikooli raamatukogu ees asuv parkla);
52) Veski tänav;
53) Võru tänav (lõigul Väike-Tähe tn - Riia tn);
54) Väike-Turu tn 2 parkla (Sadamaturu parkla);
55) Väike-Tähe tänav (lõigul Võru tn - Tähe tn);
56) W. Struve tänav (lõigul Vanemuise tn - Riia tn);
57) Õpetaja tänav;
58) Ülikooli tänav.";
  2) paragrahvid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 3. Tasulise parkimisala piirkonnad
(1) Tasuline parkimisala on jagatud kaheks piirkonnaks: A ja B.
(2) A piirkonda kuuluvad:
1) Gildi tänav (lõigul Ülikooli tn - Kompanii tn);
2) Jaani tänav;
3) Jakobi tänav (lõigul Ülikooli tn - K. E. von Baeri tn);
4) K. E. von Baeri tänav;
5) K. E. von Baeri tn 1a parkla;
6) Kompanii tänav;
7) Küütri tänav (lõigul Rüütli tn - Kompanii tn);
8) Lai tänav (lõigul Rüütli tn - Jakobi tn);
9) Lossi tänav;
10) Lutsu tänav;
11) Magasini tänav;
12) Munga tänav;
13) Poe tänav;
14) Promenaadi tänav;
15) Uueturu tänav;
16) Vabaduse puiestee (lõigul Lai tn - Uueturu tn);
17) Vallikraavi tänav (lõigul Küüni tn - Lossi tn);
18) Vallikraavi tn 4a parkla;
19) Ülikooli tänav.
(3) B piirkonda kuuluvad:
1) A. Haava tänav (lõigul Näituse tn - J. Tõnissoni tn);
2) Aida tänav;
3) Akadeemia tänav;
4) Aleksandri tänav (lõigul Soola tn - Aida tn);
5) J. Kuperjanovi tänav;
6) J. Liivi tänav;
7) J. Tõnissoni tänav;
8) J. W. F. Hezeli tänav;
9) Kalevi tänav (lõigul Lille tn - Aida tn);
10) Kaluri tänav;
11) Kastani tänav (lõigul Näituse tn - Riia tn);
12) Kloostri tänav;
13) Kooli tänav;
14) Kroonuaia tänav (lõigul Oa tn - Jakobi tn);
15) Lao tänav;
16) Lille tänav;
17) Magistri tänav;
18) Näituse tänav (lõigul Kooli tn - K. E. von Baeri tn);
19) Oru tänav (lõigul Veski tn - K. E. von Baeri tn);
20) Pargi tänav;
21) Pepleri tänav;
22) Päeva tänav;
23) Sadama tänav (lõigul Turu tn - Kaluri tn);
24) Soola tn 3a parkla (Tartu hotelli ees asuv parkla);
25) Soola tänav T5 parkla (Turusilla parkla);
26) Tiigi tänav;
27) Turu tn 10 parkla (Aura Veekeskuse parkla);
28) Tähe tänav (lõigul Riia tn - Pargi tn);
29) Tähtvere tänav (lõigul Marja tn - Kroonuaia tn);
30) Vabriku tänav;
31) Vaksali tänav (lõigul J. Tõnissoni tn - Vanemuise tn);
32) Vallikraavi tänav (lõigul Lossi tn - Pepleri tn);
33) Vanemuise tänav;
34) Vanemuise tn 15 parkla (Tartu Ülikooli raamatukogu ees asuv parkla);
35) Veski tänav;
36) Võru tänav (lõigul Väike-Tähe tn - Riia tn);
37) Väike-Turu tn 2 parkla (Sadamaturu parkla);
38) Väike-Tähe tänav (lõigul Võru tn - Tähe tn);
39) W. Struve tänav (lõigul Vanemuise tn - Riia tn);
40) Õpetaja tänav.
(4) Piirkonda A omandatud parkimisõigusega on lubatud parkida piirkonnas B. Piirkonda B omandatud parkimisõigusega on lubatud parkida ainult samas piirkonnas.
§ 4. Parkimistasu määrad
(1) Parkimistasu määr piirkonnas A on:
1) 1 tund – 2 eurot;
2) 1 päev – 10 eurot;
3) 1 kuu – 100 eurot;
4) 3 kuud – 250 eurot;
5) 12 kuud – 1000 eurot.
(2) Parkimistasu määr piirkonnas B on:
1) 1 tund – 1 euro;
2) 1 päev – 5 eurot;
3) 1 kuu – 50 eurot;
4) 3 kuud – 125 eurot;
5) 12 kuud – 500 eurot.
(3) Parkimistasu määr C- ja D-kategooria sõidukitele on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud parkimistasu määra korrutis kahega. ";
  3) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, tekib parkimistasu maksmise kohustus:
1) piirkonnas A - 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest;
2) piirkonnas B - 90 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.".

§ 2.   Määrus jõustub 1. juunil 2016. a.

Vladimir Šokman
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json