Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine Emmaste Vaba Aja Keskuseks ning Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine

Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine Emmaste Vaba Aja Keskuseks ning Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2016, 11

  Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine Emmaste Vaba Aja Keskuseks ning Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine

  Vastu võetud 17.12.2015 nr 37

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 34 alusel ja lähtudes Emmaste Vallavolikogu 30.10.2015 otsusest nr 104 „Emmaste Vabaajakeskuse loomine ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine“ ja Emmaste Vallavolikogu 17.12.2015 otsusest nr 117 “30.10.2015 otsuse nr 104„Emmaste Vabaajakeskuse loomine ja Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine“ muutmine“.

  § 1.   Korraldada Emmaste Vallavalitsuse hallatav asutus Emmaste Avatud Noortekeskus ümber Emmaste Vaba Aja Keskuseks.

  § 2.   Kinnitada Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimäärus vastavalt lisale.

  § 3.   Emmaste Avatud Noortekeskus on Emmaste Vaba Aja Keskuse koosseisu kuuluv struktuuriüksus.

  § 4.   Emmaste Avatud Noortekeskuse ümberkorraldamisel Emmaste Vaba Aja Keskuseks lähevad Emmaste Avatud Noortekeskuse kõik õigused ja kohustused üle Emmaste Vaba Aja Keskusele.

  § 5.   Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 5„Emmaste Avatud Noortekeskuse põhimäärus“.

  § 6.   Määrus jõustub 1. veebruaril 2016.

  Ülo Kikas
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimäärus

  /otsingu_soovitused.json