Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Hiiu valla arengukava 2014-2023 uue redaktsiooni kinnitamine

Hiiu valla arengukava 2014-2023 uue redaktsiooni kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2016, 12

  Hiiu valla arengukava 2014-2023 uue redaktsiooni kinnitamine

  Vastu võetud 17.12.2015 nr 57

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 4 ja 7 alusel

  § 1.  Kinnitada Hiiu valla arengukava 2014-2023 uus redaktsioon vastavalt lisale.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 16. oktoobri 2014 määrus nr 26 „ Hiiu valla arengukava 2014 - 2023 kinnitamine", Hiiu Vallavolikogu 19. märtsi 2015 määrus nr 42 „Hiiu valla terviseprofiil 2015 - 2023" ning Hiiu Vallavolikogu 27. detsembri 2013. a määrus nr 6 "Hiiu valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017".

  Georg Linkov
  vallavolikogu esimees

  Lisa Hiiu valla arengukava 2014-2023

  Lisa Lisa 1. Hiiu valla terviseprofiil 2015-2023

  Lisa Lisa 2. SWOT

  Lisa Lisa 3. Olemasolev olukord

  Lisa Lisa 4. Tegevuskava

  Lisa Lisa 5. Arengukava tegevuste seiresruanne 2014 - 2015

  Lisa Lisa 6. Arengukava töörühmade osalejad