Teksti suurus:

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2017. aastal

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2017. aastal - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 24

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2017. aastal

Vastu võetud 03.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 lõike 2, Rae Vallavolikogu 19. aprilli 2016 määruse nr 47 „Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ ning Rae valla 2017. aasta eelarve alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste piirmäärad

  Kinnitada 2017. aastal valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad alljärgnevalt:
 1) Matusetoetus – 200 eurot;
 2) Asenduskodu lapse/noore sünnipäevatoetus 30 eurot, koolilõputoetus 32 eurot ja jõulutoetus 100 eurot;
 3) Asenduskodust elluastumise toetus – 320 eurot;
 4) Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus – 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
 5) Pensionäri või puudega inimese ravimi või hambaravitoetus – 80 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
 6) Toetus puudega inimesele küttekulude eest osaliseks tasumiseks 32 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
 7) Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus – 100 eurot;
 8) Toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks tasumiseks – õppeasutuse poolt esitatud arve alusel;
 9) Toidutoetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule – 20 eurot;
 10) Vältimatu sotsiaalabi (ühekordne toidukott) – 20 eurot;
 11) Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäevatoetus – 100 eurot (makstakse välja maikuus);
 12) Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse pere jõulutoetus – 100 eurot (makstakse välja detsembrikuus);
 13) Eaka (alates 85.eluaastast) tähtpäevatoetus – 50 eurot;
 14) Tšernobõli veterani toetus – 100 eurot (makstakse välja aprillikuus).

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär