Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 25

Pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 28.12.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Pädevuse delegeerimine

  Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele pandud kohustuste ja ülesannete täitmine, mis muu õigusnormi kohaselt ei ole volikogu pädevuses, delegeeritakse Häädemeeste Vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees