Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valjala valla 2016.a lisaeelarve

Valjala valla 2016.a lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Valjala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2017, 27

  Valjala valla 2016.a lisaeelarve

  Vastu võetud 29.12.2016 nr 17

  Määruse andmise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26.

  § 1.   Võtta vastu Valjala valla 2016. aasta lisaeelarve (eurodes).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  Liilia Eensaar
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Valjala valla 2016.a lisaeelarve