Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 57 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 14

Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 57 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 69

Määrus kehtestatakse kooskõlas Saaremaa omavalitsuse ühinemislepingu punkti 8.3. teise lausega ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 8 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 57 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

  (1) Täiendada Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ paragrahvi 6 lõikega 2 järgmises sõnastuses:
„(2) Lasteaedades, kus enne Saaremaa valla moodustumist laienesid soodustused toidukulu tasumisel, katab Saaremaa vald toidukulu päevamaksumuse järgmise piirmäära ulatuses:
1)Aste Lasteaias Mõmmik 0,80 eurot päevas;
2)Kihelkonna Lasteaed-Põhikoolis 0,50 eurot päevas;
3)Kärla Lasteaias 0,80 eurot päevas;
4)Lümanda Karu-Kati Lasteaias 0,80 eurot päevas;
5)Mustjala Lasteaed-Põhikoolis 0,60 eurot päevas;
6)Pärsama Lasteaias 0,52 eurot päevas;
7)Salme Lasteaias 0,40 eurot päevas.“

  (2) Täiendada Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ paragrahvi 8 lõikega 2 järgmises sõnastuses:
„(2) Käesoleva määruse § 6 lõige 2 kehtib kuni 31.12.2021.“

Tiiu Aro
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json