Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Luunja valla arengukava 2019-2027

Luunja valla arengukava 2019-2027 - sisukord
Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 25

Luunja valla arengukava 2019-2027

Vastu võetud 20.12.2018 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Luunja valla arengukava 2019-2027 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 29.01.2015. a määrus nr 4 „Luunja valla arengukava 2015-2022 kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

Lisa Luunja valla arengukava 2019-2027