Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saarde valla teehoiukava aastateks 2019-2022

Saarde valla teehoiukava aastateks 2019-2022 - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 29

Saarde valla teehoiukava aastateks 2019-2022

Vastu võetud 19.12.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Saarde Vallavolikogu 17. oktoobri 2018.a määruse nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028“ alusel.

§ 1.   Teehoiukava kinnitamine

  Kinnitada Saarde valla teehoiukava aastateks 2019-2022 vastavalt käesoleva määruse lisadele 1- 4.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavolikogu 08. veebruari 2017.a määrus nr 1 „Saarde valla teehoiukava aastateks 2017-2020 kinnitamine“ (RT IV, 14.02.2017, 12);
  2) Surju Vallavolikogu 26. aprilli 2017.a määrus nr 4 „Surju valla teehoiukava aastateks 2017-2021“ (RT IV, 28.04.2017, 56).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa 1 Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2022

Lisa 2 Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2022 Investeeringud

Lisa 3 Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2022 Hoolduskava

Lisa 4 Saarde valla teehoiukava aastateks 2019- 2022 Teede loend katetega

/otsingu_soovitused.json