Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 80

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1, § 704 lõike 2, § 374 lõike 6, rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 ning Muhu Vallavolikogu 14. detsembri 2017. a otsuse nr 19 „Koostöökokkuleppe heakskiitmine“, Ruhnu Vallavolikogu 14. detsembri 2017. a otsuse nr 17 „Koostöökokkuleppe heakskiitmine“ ja Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a otsuse nr 24 „Nõusoleku andmine omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks võtmiseks ja koostöökokkuleppe heakskiitmine“ alusel.

§ 1.   Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2019-2030 kinnitamine

Kinnitada Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2019-2030 vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

§ 2.   Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine

Kinnitada Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

§ 3.   Rakendussätted

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa 1 Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030

Lisa 1 lisa Hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes

Lisa 2 Saare maakonna tervise - ja heaoluprofiil

/otsingu_soovitused.json