HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2019, 91

Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Vastu võetud 27.12.2018 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja noorsootööseaduse § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.  Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 31.08.2017 määrus nr 15 „Saue valla 2017 ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

Lisa1 Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018

Lisa2 Huvihariduse tegevuskava andmed