Teksti suurus:

Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2021, 12

Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 30.12.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 6 alusel.

§ 1.   Jõgeva Vallavalitsuse 2. aprilli 2018 määruse nr 3 „Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend“ paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Jrk nrAmetinimetusTöötasuvahemik
1.Direktori asetäitja, õppejuht, haridustehnoloog, õppejuht870–1700
2.Kooli huvijuht, ringijuht, huvikooli õpetaja, pikapäevarühma kasvataja, õpilaskodu kasvataja, abiõpetaja, õppenõustaja, ujula instruktor, noorsootöötaja, projektijuht, noortejuht710–1400
3.IT spetsialist, infojuht, majandusjuhataja, perevanemkuni 1500
4.Kultuuriasutuse loominguline töötaja, varahoidja-rekvisiitor, tehniline juht, helitehnik, spordijuht, ujula tehnik735–1200
5.Raamatukoguhoidja, haruraamatukogu juhataja, AIP-konsultant750–1100
6.Lasteaia õpetaja abi, tervishoiutöötaja, tugiisik, tegevusjuhendaja, sotsiaalhooldustöötajakuni 1000
7.Sekretär, juhi abi, administraator, perenaine, klienditeenindaja, müügiassistentkuni 1000
8.Kokk, peakokk, kohviku juhatajakuni 1000
9.Remonditööline, majahaldur, staadionihaldur, staadionirajatise meister, haldusspetsialist, valvetöötajakuni 1000
10.Puhastusteenindaja, majahoidja, abitööline, köögitööline, pesumasinist, aednik, laborant, riidehoidja, kütjakuni 750

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Tiit Lääne
vallavanem

Elvira Osberg
õigusnõunik, vallasekretäri asendaja

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json