ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
  Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2021, 19

  Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

  Vastu võetud 17.12.2020 nr 122

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kehtestada Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks:


  1) Võhma Linnavolikogu 17.02.2016. a määrus nr 6 “Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2030 kinnitamine”;
  2) Kõpu Vallavolikogu 10.10.2017. a määrus nr 6 „Kõpu valla ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030 vastuvõtmine“;
  3) Kõo Vallavolikogu 23.02.2017. a määrus nr 3 „Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030 kinnitamine”;
  4)Suure-Jaani Vallavolikogu 28.02.2012 määruse nr 77 „Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava“.

  § 3.   Määruse jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aino Viinapuu
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json