HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Paistu Kooli arengukava aastateks 2021 – 2024 kinnitamine

Paistu Kooli arengukava aastateks 2021 – 2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2021, 28

  Paistu Kooli arengukava aastateks 2021 – 2024 kinnitamine

  Vastu võetud 30.12.2020 nr 126

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ning Viljandi Vallavolikogu 29.01.2020 määruse nr 91 „Viljandi valla haridusasutuste arengukavade ja põhimääruste koostamise, kinnitamise ja muutmise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Paistu Kooli arengukava aastateks 2021 – 2024 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaupo Kase
  vallavolikogu esimees

  Lisa Paistu Kooli arengukava 2021-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json