HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes - sisukord
Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2021, 29

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 30.12.2020 nr 128

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1¹ ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1² lõike 3 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes lasteaiaõpetajate töötasu alammäärad.

§ 2.   Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

  Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes on:
  1) lasteaiaõpetaja töötasu alammäär vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal;
  2) magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetaja töötasu alammäär vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2021.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json