Teksti suurus:

Viru-Nigula Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2021, 32

Viru-Nigula Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 29.12.2020 nr 88

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

  (1) Viru-Nigula Vallavolikogu 25.06.2020 määruse nr 80 „Viru-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri“ paragrahvi 17 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Eeskirja vahetut täitmist kontrollib kalmistute haldaja. Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral on ametiasutuse järelevalvespetsialistil, keskkonnaspetsialistil või majandusvaldkonna juhil kalmistute haldaja ettepanekul õigus teha ettekirjutus.“

  (2) Viru-Nigula Vallavolikogu 31.05.2018 määruse nr 26 „Viru-Nigula valla heakorra eeskiri“ paragrahvi 15 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Järelevalvet teostab Viru-Nigula valla järelevalvespetsialist, keskkonnaspetsialist või majandusvaldkonna juht, kellel on õigus:
1) koostada ettekirjutusi heakorra eeskirja täitmiseks;
2) rakendada ettekirjutuste täitmata jätmisel või mittekohesel täitmisel asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud sunnivahendeid.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json