Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 - sisukord
  Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2022, 1

  Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

  Vastu võetud 30.12.2021 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 24.11.2020 määrus nr 8 „Kohila valla eelarvestrateegia 2021-2024“.

  § 3.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2022.

  Heiki Hepner
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Kohila valla eelarvestrateegia 2022-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json