Teksti suurus:

Krabi Põhikooli arengukava aastateks 2013-2015 kinnitamine

Krabi Põhikooli arengukava aastateks 2013-2015 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.11.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2013, 32

  Krabi Põhikooli arengukava aastateks 2013-2015 kinnitamine

  Vastu võetud 29.01.2013 nr 1

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja Varstu Vallavolikogu 18.01.2011 määruse nr 2 „Krabi Põhikooli põhimäärus” § 10 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Krabi Põhikooli arengukava aastateks 2013 – 2015 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Aivar Kender
  Volikogu aseesimees

  Lisa Krabi Põhikooli arengukava aastateks 2013-2015