HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitamine

Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2013, 37

  Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitamine

  Vastu võetud 21.12.2010 nr 46

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Vihtra Lasteaed-Algkooli ja Kergu Lasteaed-Algkooli lasteaia teeninduspiirkonnaks Vändra vald.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Vändra Vallavolikogu 18.märtsi 2003.aasta määrus nr.15 "Munitsipaalkoolidele teeninduspiirkonna kinnitamine".

  § 3.  Määrus jõustub 31.detsembril 2010.a.

  Vassili Padumäe
  Vallavolikogu esimees