Teksti suurus:

Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2013-2025

Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2013-2025 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2013, 103

  Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2013-2025

  Vastu võetud 30.01.2013 nr 145

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koos lisadega aastateks 2013-2025 (lisatud).

  § 2.  Tühistada Viljandi Linnavolikogu 25.08.2010 määrusega nr 43 kehtestatud "Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022".

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Tarmo Loodus
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025