HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Saarde valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Saarde valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2014, 5

Saarde valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 24.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel ja alalise elukohaga Saarde vallas elavate üldhariduskoolides õppivate kuue- kuni üheksateistkümneaastaste õpilaste huvihariduse ja -tegevuse toetamist valla eelarvest.

§ 2.   Huvihariduse ja -tegevuse toetamine

  (1) Huvihariduse ja -tegevuse toetus (edaspidi toetus) on vallapoolne toetus Pärnu linnas või Pärnu maakonnas tegutsevale munitsipaalhuvikoolile (edaspidi huvikool), mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Saarde Vallavalitsus toetab õpilase ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust huvikoolis vallavalitsuse poolt väljastatud garantiikirja alusel lapsevanema poolt valitud huvikooli osas.

  (3) Huvikooli õpilaskoht käesoleva määruse tähenduses on ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.

  (4) Makstava toetuse maksimaalne suurus on munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

  (5) Toetus kantakse üle esitatud arvete alusel.

  (6) Huvikool ja lapsevanem on kohustatud koheselt esitama vallavalitsusele andmed huvikoolist lahkunud õpilase kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2014. a.

Kalle Song
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json