Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jäätmekava 2015-2020 kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2015, 45

Jäätmekava 2015-2020 kinnitamine

Vastu võetud 29.01.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 59 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 alusel.

§ 1.   Jäätmekava 2015-2020 kinnitamine

  Kinnitada Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade ühine jäätmekava 2015-2020 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade ühine jäätmekava 2015-2020.

/otsingu_soovitused.json