HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Palivere Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017 kinnitamine

Palivere Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2015, 47

Palivere Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017 kinnitamine

Vastu võetud 03.02.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasimiseaduse § 67 ja Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 määruse nr 24 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ning koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Palivere Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Palivere Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kristi Sadulsepp
vallasekretär

Lisa Palivere Põhikooli arengukava 2015-2017

/otsingu_soovitused.json