HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Spordi- ja huvitegevuse toetuse määra kehtestamine

Spordi- ja huvitegevuse toetuse määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2015, 51

Spordi- ja huvitegevuse toetuse määra kehtestamine

Vastu võetud 02.02.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määruse nr 9 „Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1.  Toetuse määra kehtestamine

  Kehtestada spordiorganisatsioonile ja huvikoolile ühe harrastaja kohta makstava toetuse määraks 24 eurot ühes kuus.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Rätsepp
Vallavanem

Ene Veges
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json