Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 27

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning lõike 3, avaliku teenistuse seaduse § 5, § 6 lõike 3 punkti 3, § 11 lõigete 1 ja 5, lastekaitseseaduse § 18 lõike 1 alusel, ja võttes arvesse Keila linna põhimääruse § 50 lõiget 1.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruses nr 5 Keila Linnavalitsuse asutusena struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 4 lõikes 1 toodud loetelu täiendatakse sõnaga „lastekaitsetöötaja“;
2) määruse lisas 1 toodud tabelit muudetakse lisades abilinnapea alluvusse kaks lastekaitsetöötajat vastavalt käesoleva määruse lisale 1;
3) määruse lisas 2 toodud tabelit muudetakse lisades teenistuskohtade koosseisu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenistusele 2 lastekaitsetöötaja ametikohta ning muutes sotsiaaltööspetsialisti töökoha ametikohaks, mille aluseks on avaliku teenistuse seadus § 7 lg 3 p 8, vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

Tanel Mõistus
Keila Linnavolikogu esimees

Lisa Lisa nr 1

Lisa 2  Teenistuskohtade koosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json