Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Saue valla terviseprofiili kinnitamine

Saue valla terviseprofiili kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 72

Saue valla terviseprofiili kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Terviseprofiili kinnitamine

  Kinnitada Saue valla terviseprofiil vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla terviseprofiil, tervisedenduse tegevuskava 2016-2017