Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamine

Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 73

Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava