Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saue valla teehoiukava 2016-2019 kinnitamine

Saue valla teehoiukava 2016-2019 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 74

Saue valla teehoiukava 2016-2019 kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Teehoiukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla teehoiukava 2016-2019 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla teehoiukava 2016-2019