Teksti suurus:

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määruse nr 23 „Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord“ muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2019, 1

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määruse nr 23 „Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lg 3 punkti 2 ning § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määruse nr 23 „Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord“ § 5 lõikeid 3 ja 4 muudetakse järgnevalt:

  (3) Kultuuri- ja sporditaotlusi hindab valla ühistegevuse komisjon.

  (4) Kogukonnataotlusi hindab valla ühistegevuse komisjon.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Soom
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json