Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Mulgi vallas maamaksumäära kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2019, 11

Mulgi vallas maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 30.01.2019 nr 77

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Mulgi vallas.

§ 2.   Maamaksumäär

  (1) Kehtestada Mulgi vallas ühtseks maamaksu määraks 2,5% maamaksustamishinnast aastas.

  (2) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks on 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määrus nr 10 „Maamaksumäära kehtestamine“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2019. a.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json