Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vinni valla 2019 aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2019, 20

Vinni valla 2019 aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 31.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ja lg 4 alusel.

§ 1.   Vinni valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Vinni valla 2019. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Laenu võtmine

  Lubada vallavalitsusel võtta 2019 aasta investeeringute finantseerimiseks laenu 900 000 eurot.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Meelis Maine
Esimees

Lisa  Eelarve2019

/otsingu_soovitused.json