ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2019, 27

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Vastu võetud 23.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37, § 37 lõike 3 punkti 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-3.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavolikogu 25.04.2014.a määruse nr 11 „Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014–2025 kinnitamine“ (RT IV, 10.05.2014, 15);
  2) Saarde Vallavolikogu 22. novembri 2017.a määrus nr 13 „Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine“ (RT IV, 01.12.2017, 13).
  3) Surju Vallavolikogu 27.01.2015.a määrus nr 2 „ Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027“ (RT IV, 04.02.2015, 8).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa 1 Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Lisa 2 Joonised

Lisa 3 Saarde valla asulate investeeringuvajaduste koondtabel 2019-2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json