Teksti suurus:

Määruste muutmine

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 7

Määruste muutmine

Vastu võetud 29.01.2020 nr 42

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

  (1) Kadrina Vallavolikogu 30.03.2016. a määruses nr 54 Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kadrina vallas tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse järgmises sõnastuses:
„§ 5. (3) Sügava puudega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 100 eurot“;
  3) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse järgmises sõnastuses:
„§ 5. (4) Raske puudega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 50 eurot.“

  (2) Kadrina Vallavolikogu 30.03.2016. a määruses nr 57 Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale Kadrina vallas tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse järgmises sõnastuses:
„§ 3. (3) Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale makstakse järgmiselt:
1) 3–18-aastase raske puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 50 eurot;
2) 3–18-aastase sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 100 eurot.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json