Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 11

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruses nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) Määruse § 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(1) Üldhariduskooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu alammäär sõltuvalt koolis õppivate õpilaste arvust:
alla 201 õpilase – 1 515 eurot;
201-600 õpilast – 1 770 eurot;
601-900 õpilast – 1 895 eurot;
üle 900 õpilase – 2 335 eurot“.

  (2) Määruse § 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(1) Koolieelse lasteasutuse direktorile kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 515 eurot. Koolieelses lasteasutuses, kus on rohkem kui 4 rühma, iga täiendava rühma eest direktori alammäärale lisatakse 35 eurot. Juhul, kui koolieelses lasteasutuses rühmade arv on suurem kui 12 rühma, kehtestatakse direktorile kuutöötasu piirmäär 1 795 eurot“.

  (3) Määruse § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(4) Üldhariduskooli kasvatajale, ringijuhile, huvijuhile ja ujumisõpetajale ning huvikooli õpetajale, treenerile, huvihariduse spetsialistile, klaverisaatjale ja koreograafile kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 125 eurot. Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 185 eurot. Koolieelse lasteasutuse magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 315 eurot.“

  (4) Määruse § 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises redaktsioonis:
„(5) Koolieelse lasteasutuse tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaia-psühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 125 eurot. Koolieelse lasteasutuse magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 250 eurot“.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2020. a.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json