Teksti suurus:

Kareda Vallavolikogu 20.04.2010 määruse nr 7 „Kohanimede määramine“ muutmine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 12

Kareda Vallavolikogu 20.04.2010 määruse nr 7 „Kohanimede määramine“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kareda Vallavolikogu 20.04.2010 määruse nr 7 „Kohanimede määramine“ (RT IV, 22.03.2014, 31) §-is 1 tunnistatakse kehtetuks kirje „Teeregistri number 15156, Nimi Kesktee“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json