KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus eriliigiliste isikuandmete töötlemiseks

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus eriliigiliste isikuandmete töötlemiseks - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 21

  Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus eriliigiliste isikuandmete töötlemiseks
  [RT IV, 05.02.2020, 1 - jõust. 08.02.2020]

  Vastu võetud 09.06.2010 nr 55
  jõustumine 02.08.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  06.02.2013RT IV, 12.02.2013, 915.02.2013
  28.08.2013RT IV, 03.09.2013, 306.09.2013
  05.02.2014RT IV, 18.02.2014, 1421.02.2014
  02.04.2014RT IV, 10.04.2014, 2013.04.2014
  18.08.2014RT IV, 26.08.2014, 929.08.2014
  21.01.2015RT IV, 29.01.2015, 601.02.2015
  03.06.2015RT IV, 09.06.2015, 401.07.2015
  26.08.2015RT IV, 02.09.2015, 701.10.2015
  16.09.2015RT IV, 23.09.2015, 301.10.2015
  14.03.2016RT IV, 18.03.2016, 1421.03.2016
  11.01.2017RT IV, 18.01.2017, 221.01.2017
  14.06.2017RT IV, 20.06.2017, 1423.06.2017
  27.06.2018RT IV, 04.07.2018, 407.07.2018
  05.06.2019RT IV, 12.06.2019, 715.06.2019
  29.01.2020RT IV, 05.02.2020, 108.02.2020

  Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg-te 2 ja 3, § 52 lg-te 5 ja 16 ja § 77 lg 1, alkoholiseaduse § 73 p 5, ehitusseadustiku § 141 p 1, jäätmeseaduse § 127 lg 2 p 3, kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 1 p 4 ja lg 2 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1, liiklusseaduse § 263 lg 2 ja lg 3 p 2, looduskaitseseaduse § 75 lg 3, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 74, maksukorralduse seaduse § 162 lg 2 p 2, pakendiseaduse § 33 lg 6, reklaamiseaduse § 36 lg 2 p 5, tarbijakaitseseaduse § 75 lg 1 p 3 ja lg 2 p 2, tubakaseaduse § 51 lg 1, väärismetalltoodete seaduse § 54 p 3, ühistranspordiseaduse § 95 lg 2 p 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 1 alusel.
  [RT IV, 12.06.2019, 7 - jõust. 15.06.2019]

  § 1.   Kinnitada lisas 1 esitatud loetelu ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel.

  § 2.   Kinnitada lisas 2 esitatud loetelu ametikohtadest, mida täitval ametnikul on õigus Tallinna Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses kogutavaid eriliigilisi isikuandmeid töödelda.

  [RT IV, 05.02.2020, 1 - jõust. 08.02.2020]

  § 3.   Lisas 1 nimetatud ametikohti täitvad ametnikud on pädevad teostama järelevalvet neile antud väärteomenetlemise pädevuse piires, kui linnavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

  § 4.   Lisas 1 nimetatud ametikohti täitvatel ametnikel juhinduda linnavalituse nimel väärtegude menetlemisel justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

  § 5.   Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm vastavalt lisale 3. Ametiasutuste juhtidel anda lisas 1 toodud ametnikele tema pädevust tõendav tunnistus vastavalt lisas 3 toodule ja pidada arvestust tunnistuste kohta.

  § 6.   Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on linnasekretär.

  § 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 8.   Määrus jõustub 2. augustil 2010.

  Lisa 1  Ametikohad, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Tallinna Linnavalitsuse nimel
  [RT IV, 05.02.2020, 1 - jõust. 08.02.2020]

  Lisa 2  Ametikohad, mida täitval ametnikul on õigus Tallinna Linnavalitsuse nimel töödelda väärteomenetluses kogutavaid eriliigilisi isikuandmeid
  [RT IV, 05.02.2020, 1 - jõust. 08.02.2020]

  Lisa 3  Väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistus

  /otsingu_soovitused.json