Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 30

  Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 30.01.2020 nr 73
  , rakend. 01.01.2020.

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Riho Kutsar
  vallavolikogu esimees

  Lisa Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json