Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valga valla 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 34

Valga valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 31.01.2020 nr 99
, rakendatakse alates 1.jaanuarist 2020.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018 määrusega nr 55 „Valga valla finantsjuhtimise kord“.

§ 1.   Valga valla 2020. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Valga valla 2020. aasta eelarve kogumahus 21 109 602 eurot.

  (2) Kinnitada põhitegevuse eelarve tulud 21 109 602 eurot, kulud 20 061 540 eurot ja tulem 1 048 062 eurot, finantseerimistegevus 939 427 eurot ja investeerimistegevus 108 635 eurot vastavalt lisale.

  (3) Kinnitada kassatagavara suuruseks 31 956 eurot.

§ 2.   Volituse andmine vallavalitsusele

  Lubada vallavalitsusel lülitada jooksvalt eelarvesse (nii tulu- kui kulueelarve) omalaekumised (sponsorite annetused, sihtsummad ministeeriumidelt, fondidelt jt, ürituste piletitulu jm sihtotstarbelised laekumised) kohustusega edastada volikogule nende kasutamise kohta informatsioon üks kord kvartalis ning kinnitamisega eelarveaasta lõppedes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1.jaanuarist 2020.

Külliki Siilak
Esimees

Lisa Valga valla 2020.aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json