Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030 kinnitamine

Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 35

Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030 kinnitamine

Vastu võetud 31.01.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 13 lõike 5 ja Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsuse nr 1-3/116 „Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava koostamise algatamine“ alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine


Kinnitada Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020–2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json