Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2021, 1

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg-te 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruses nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) perepilet - tasulise teenuse kasutamise õigus kuni kahele täiskasvanule ja nende kuni 19aastastele (k.a) lastele.“;


  2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) perepileti hind kehtestatakse eraldi hinnakirjareal.“;

§ 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2021.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json