HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2013, 16

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 06.09.2012 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määrus reguleerib riigieelarvest eraldatud põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmist.

§ 2.  Koolilõuna kulude katmiseks riigieelarvest määratud sihtotstarbeliste eraldiste jaotuse valla koolide vahelkinnitab Audru Vallavalitsus kaks korda aastas perioodideks: jaanuar - juuni ja september - detsember vastavalt õpilaste arvule ja selleks otstarbeks eraldatud eraldistele.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 02. oktoobri 2008 määrus nr 29 ”Koolilõuna kulude katmiseks riigieelarvest määratud eraldiste jaotamise kord”.

§ 4.  Määrus jõustub 10. septembril 2012.a.

§ 5.  Määrust rakendatakse 3. septembrist 2012.a.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees