Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu 25.10.2012 määruse nr 103 „Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 9

Jõelähtme Vallavolikogu 25.10.2012 määruse nr 103 „Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.02.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Jõelähtme Vallavolikogu 25.10.2012 määruse nr 103 „Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise kord“ paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse alljärgnevas sõnastuses:

  „(1) Nõuetele vastavad taotlused esitab ametnik hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordiküsimustega tegeleva komisjoni (edaspidi komisjon) liikmetele hindamiseks.“

Art Kuum
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json