Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Looduskaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimine

Looduskaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 21

Looduskaitseseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimine

Vastu võetud 27.02.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Pädevuse delegeerimine

  Delegeerida Saue Vallavalitsusele „Looduskaitseseaduse1“ § 36 lõikes 11 sätestatud kirjaliku nõusoleku andmine kallasraja tõkestamiseks põhjendatud vajaduse korral, nagu loomade karjatamine või maa kuivendamine.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees