Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 75

Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 21.02.2013 nr 12
RT IV, 28.02.2013, 32
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2013RT IV, 25.06.2013, 228.06.2013
19.12.2013RT IV, 29.12.2013, 1701.01.2014
20.02.2014RT IV, 05.03.2014, 201.04.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 4, § 22 lg 1 p-de 19 ja 21 ning § 49 lg 42 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmetele makstava töötasu või hüvitise suurus ja maksmise kord.

§ 2.   Töötasu või hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise otsustab linnavolikogu.

  (2) Linnavolikogu võib otsustada määrata töötasu linnavolikogu esimehele või ühele aseesimehele.

  (3) Kui linnavolikogu esimehele on määratud töötasu, määratakse aseesimehele hüvitis, mille suuruse otsustab linnavolikogu, lähtudes aseesimehele paragrahvis 3 ettenähtud töötasu määrast.
[RT IV, 29.12.2013, 17 - jõust. 01.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt 7. novembrist 2013]

  (4) Kui linnavolikogu aseesimehele on määratud töötasu, määratakse esimehele hüvitis, mille suuruse otsustab linnavolikogu, lähtudes esimehele paragrahvis 3 ettenähtud töötasu määrast.
[RT IV, 29.12.2013, 17 - jõust. 01.01.2014]

  (5) Kui linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ei ole määratud töötasu, võib linnavolikogu esimehele ja aseesimehele määrata hüvitise, lähtudes vastavalt esimehele ja aseesimehele paragrahvis 3 ettenähtud töötasu määrast.
[RT IV, 29.12.2013, 17 - jõust. 01.01.2014]

  (6) Linnavolikogu otsustab linnapeale ja teistele linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise. Hüvitis määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina linnavalitsuse liikme töötasu määrast.

  (7) Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmele makstakse töötasu või hüvitist üks kord kuus ülekandega pangakontole väljamakset tegeva asutuse palgapäeval.
[RT IV, 05.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

§ 3.   Töötasu määrad

  (1) Linnavolikogu esimehe ja linnapea töötasu määr on 4420 eurot kuus ning linnavolikogu aseesimehe ja abilinnapea töötasu määr on 3380 eurot kuus.
[RT IV, 29.12.2013, 17 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötasu määr indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks indeksiga vastavalt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõigetele 2-5.
[RT IV, 29.12.2013, 17 - jõust. 01.01.2014]

§ 4.   Preemia ja toetuse määramine

  (1) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele makstakse linna ametiasutuste teenistujatega samadel alustel preemiat kauaaegse linnateenistuse eest, lapse sünni toetust ning matusetoetust vanema, abikaasa või lapse surma korral.

  (2) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata preemia ja toetuse määramise ning selle suuruse otsustab linnavolikogu. Muud preemiat või toetust, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.

§ 5.   Hüvitise määramine

  (1) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele on mobiiltelefoni ametialane kasutamine limiidivaba.

  (2) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele makstakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist 600 eurot kuus või võimaldatakse kasutada ametiautot.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json